معرفی به دوستان نحوه پرداخت راهنمای آزمون ثبت نام

معرفی کتاب قرآن و فیزیک

نویسنده : نورالله ربانی

معرفی کتاب قرآن و فیزیک

قرآن و فیزیک

نویسنده : نوالله رباتی
انتشارات : کردگار
شابک : 3 - 85 - 7376 - 964 - 978
تعداد صفحات : 90

در این کتاب موضوعات زیر از دیدگاه دانشمندان و منظر قرآن کریم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است:

- پیدایش جهان وفرضیه جورج گاموف
- مدل و ابعاد جهان ، فرضیات الکساندر فریدمان
- نسبیت عام
- انبساط جهان
- سیاهچاله و کرمچاله
- قانون دوم ترمودینامیک
- نور و نظریه موجی و کوانتوم
- ذرات بنیادی
- رابطه علت و معلول
- نیروی حیات
- حیات فرازمینی
- علم و دین

در تالیف این کتاب حداقل از 30 منبع و ماخذ علمی و تفسیر قرآنی و انتشارات دانشگاهها استفاده شده است.

علاقه مندان میتوانند جهت مکاتبه با نویسنده کتاب از آدرس پست الکترونیک زیر استفاده نمایند:
NoorRobati@gmail.com