معرفی به دوستان نحوه پرداخت راهنمای آزمون ثبت نام

حکایت مرگ و زندگیوانتی که در عکس مشاهده می کنید در حال طی مسیری از مسیر سمت راست جاده در عکس مشخص شده به طرف مسیر سمت چپ بوده که دچار حادثه ای استثنایی شده!

این خودرو با برخورد به گاردهای کنار جاده منحرف شده و به صورت معجزه آسایی در محلی که مشاهده می کنید، با چرخش 180 درجه متوقف شده است!


اما نکته حیرت آور این عکس فقط این چرخش فوق العاده نیست، بلکه...


آنگاه که خداوند با تو حرف می زندسبحان الله