معرفی به دوستان نحوه پرداخت راهنمای آزمون ثبت نام

۳- معنی واژه های « آژنگ، ایدر، هتاکی، تارک »، به ترتیب کدام است؟

1) آرنج - این جا - پرده پوشی - قلّه

2) شکنجه - این چنین - آبروریزی - اوج

3) چین و شکن - اکنون - بی حرمتی - بالا

4) چین و شکن - اکنون - پرده دری - قلّه


برای مشاهده جواب ادامه مطلب را کلیک نمایید.

جواب : گزینه « 4 » صحیح می باشد.