معرفی به دوستان نحوه پرداخت راهنمای آزمون ثبت نام

آیا می دانید با زدن حتی یک تست صحیح می توانید شانس موفقیت خود را افزایش داده و چند صد نفر را پشت سر بگذارید و به نتیجه مطلوب تری دست یابید. ...

با استفاده از تکنیک ها و روشهای تست زنی شما می توانید تردید خود را بین گزینه ها از 4 به 2 گزینه کاهش دهید و سپس به گزینه صحیح برسید. تجربه نشان داده است که در هر سال کنکور و در هر درس 15% از سوالات کنکور تکرار سالهای گذشته می باشد که شما علاوه بر استفاده روش های تست زنی با تمرین و مرور تستها و رابطه بین گزینه ها به راحتی گزینه صحیح را کشف یا شکار کنید.
پس از آموزش این دوره شما چه می آموزید: با روشهای صحیح تست زنی آشنا می شوید و این روش را به راحتی در طول دوره به کار می بندید. با امتحانات تستی و چگونگی برگزاری آنها آشنا می شوید. یاد می گیرید که در جلسه آزمون چگونه تست ها را انتخاب نمایید. می توانید تفاوت بین تست های استاندارد و غیر استاندارد را به راحتی تشخیص دهید. می آموزید که چگونه خود را برای امتحانات تستی آماده نمایید. تفاوت ها و تشابهات میان امتحانات تستی و تشریحی را درک می کنید. بدون هر گونه اضطراب و استرس در جلسات کنکور مختلف شرکت می کنید. سرعت عمل و سرعت انتقال خود را تا 50% افزایش خواهید داد. می آموزید که چگونه با مدیریت زمان و تقسیم بندی زمانی صحیح ، از وقت به عنوان یک فاکتور اصلی در امتحانات تستی بهره ببرید.


1- فایل صوتی آموزش روشهای تست زنی (بخش اول) . از اینجا دانلود کنید
2- فایل صوتی آموزش روشهای تست زنی (بخش دوم) . از اینجا دانلود کنید
3- فایل صوتی آموزش روشهای تست زنی (بخش سوم) . از اینجا دانلود کنید
4- فایل صوتی آموزش روشهای تست زنی (بخش چهارم) . از اینجا دانلود کنید
5- فایل صوتی آموزش روشهای تست زنی (بخش پنجم) . از اینجا دانلود کنید
6- فایل صوتی آموزش روشهای تست زنی (بخش ششم) . از اینجا دانلود کنید